Contacteer ons

De naam 14ALL

14ALL leest u als “one for all”. Met “Eén voor allen, ..” begint het devies van de 3 musketiers in de roman van Alexandre Dumas. En automatisch denkt u erbij “Allen voor één.” Dat was de reden voor onze naamkeuze. Samen geven deze twee korte zinnetjes de essentie weer van echt samenwerken: verbonden zijn voor wat komt, wederzijds, voor de toekomst. Dat is de kracht voor elke vooruitgang, voor de gedragenheid van elke verandering, om niet stil te gaan staan terwijl de context dagelijks en vaak sluiks aan het veranderen is, om verder te geraken dan “quick fixes”.

Wie zijn wij?

14All is de creatie van Michel Vandermeulen, in zijn vroeger leven een HRM-er in vlees, bloed en soms ook in tranen. Dit laatste bracht hem op het spoor van wat hij ervaren heeft als de missing link die maakt dat initiatieven, die op basis van hun technisch ontwerp goed zijn gestart, vastlopen of stil uitdoven. Dit is zijn introductie:

“Ik noem mij ondernemer in samenwerking. Dit klinkt wat als “ondernemer in bouwmaterialen”, en eigenlijk ben ik dat ook: met zijn maatwerkwerkzaamheden voor en rond echte samenwerking bouwt 14ALL op de korte én langere termijn mee aan het funderen, onderbouwen en ondersteunen van he welslagen van zakelijke initiatieven.

Mijn aanpak is er één die eerlijk, direct en duidelijk is. Ze stimuleert betrokkenheid, creativiteit, leren en zelfondernemerschap. Mijn manier van werken is ernstig en tegemoetkomend voor zowel het te verwachten als het onverwachte. Ik werk altijd met het oog op de dagelijkse praktijk. Daartoe gebruik ik mijn professionele ervaring als doener, denker, manager, directielid en netwerkbouwer.

Verder is/was werken voor mij ook altijd ook proberen, verkennen, op weg gaan. Er is mijn - nog steeds - grote belangstelling voor alles wat kan bijdragen tot anders en beter. Interessante concepten en ideeën toets ik op hun relevantie voor de dagdagelijkse praktijk of om eruit te leren. Zo hou ik alleen over wat echt werkt.

Mijn systeemkijk geeft overzicht, doorzicht en inzicht op wat nodig is om iets te veranderen, zodat ik kan werken in breedte en in diepte, met effect voor én de korte én de lange termijn.

Bovendien geloof ik in een positieve grondhouding bij iedereen als het gaat over het bereiken van echte samenwerking en verstandhouding. Ook de evidente meerwaarde van het "leren van elkaar" vind ik belangrijk, niet in het minst omdat die m.i. nog onvoldoende wordt onderkend.

Voor meer achtergrondinformatie

Waarom 14ALL ?

14ALL zet in op het creëren, ondersteunen en onderhouden van echte samenwerking. Samenwerken is een complex verhaal omdat het tegelijkertijd een kwestie is van gedrag, attitude, interactie, en factoren spelen als: persoonlijk belang, interesse, verwachtingen, ervaring met voorgaanden.

Echt samenwerken is voor 14ALL het werken rond een doelstelling die alle betrokkenen delen op grond van persoonlijke redenen en overtuiging.

Zo opgevat is samenwerken heel wat anders dan het buzz-woord of containerbegrip waarmee vaak wordt geschermd, gezalfd of dat als verklaring wordt gegeven om falen te verklaren. Zo gedefinieerd maakt dit ook duidelijk welke mogelijke meerwaarde een sterke en echte samenwerking kan leveren voor resultaten van elk beleid (vb. planning en ontwikkeling), elk proces (vb. jaarlijkse evaluatie, kennisdeling), elk project (vb. het opzetten van een samenwerking met externen), en elke actie (vb. besluitvorming in vergadering).

Wat kunnen we voor u

Heel concreet uitleggen wat we voor u kunnen doen is niet eenvoudig. Elke context is anders en specifiek, ook die van en rond u. Hierbij dus een meer algemene uitleg

Dit zien we als nuttige diensten voor u :

U kan ons ook altijd vragen om voor uw plan, idee, of wijze van aanpak te vertalen naar een concreet uitgewerkt voorstel.

We kunnen u ook in elk van die omstandigheden ook persoonlijke ondersteuning bieden in uw leiderschap (coachen).

Heel uitzonderlijk en in functie van onze beschikbaarheid kunnen we mee de leiding van de uitvoering op ons nemen (projectmanagement).

Nodig ons uit

Nodig ons uit om kennis te maken met onze concrete en specifieke aanpak gezien in uw feitlelijke situatie, en om een idee te krijgen over onze originaliteit en authenticiteit en over wat wij verder voor u kunnen betekenen.

Als u dat nodig acht, bezorg ons eventueel vooraf relevante documenten en geef ons telefonisch informatie, dan kunnen we ons beter oriënteren. Maar we begrijpen ook dat dit niet altijd kan

Wij komen in elk met onze parate kennis, realiteitszin en ideeëngoed. We komen ook met ons inlevingsvermogen: we zijn immers ook zoals u ook verantwoordelijk geweest voor een project of initiatief en hebben aan diezelfde kant gestaan. We zullen aandachtig naar u luisteren, en op uw vragen een direct, concreet, opbouwend en eerlijk antwoord geven, zodat u er verder mee kan.

Uw zaak is ook onze zaak. Zoals u ons zal peilen zullen wij ook peilen naar de uitdagingen die u voorlegt, en naar de mogelijke match om als partner verder te gaan in uw project of actie.

We gaan er zoals u waarschijnlijk ook van uit dat onze tijd kostbaar is, dat tijd nuttig en werkend moet worden besteed: daarom is dit gesprek betalend. We voorzien er standaard 2,5 uur voor, en vragen hiervoor 125 € + BTW en de vergoeding van onze verplaatsingskosten. Indien wij door u worden aangesproken voor verdere medewerking, zal dit bedrag in mindering komen van het bedrag van uw vervolgbestelling.